Asociacijos tikslai ir veikla

Įkurta

  2007 m. Rugsėjo 6 d.

Tikslas

Vienyti verslininkus, siekiant sudaryti palankias ekonomines, teisines, psichologines ir kultūrines sąlygas verslui.

Veikla

  • Verslininkų interesų atstovavimas;
  • Teisinių aktų, trukdančių verslui, papildymų ir pakeitimų inicijavimas;
  • Verslininkų ir jų organizacijų tarpusavio bendradarbiavimo skatinimas;
  • Verslininkų informavimas, konsultavimas, švietimas;
  • Pozityvaus verslininkų įvaizdžio visuomenėje formavimas.

Steigėjai

 Alfonsas Austys
(A. Ausčio gamybinė komercinė įmonė)
Aldona Gudienė
(A. Gaudienės įmonė "100 smulkmenų")
Diana Kaminienė
(Grožio salonas "Odeta")
Algirdas Arys
(UAB "A. Arys ir Ko")
Stanislovas Rubežius
(UAB "Vakarų Gotika")
Vaidas Brazdeikis
(UAB "Telšė")
Stefas Saudargas
(S. Saudargo firma "Žalias raistas")

 Kęstutis Šilinis
(K Šilinio statybos firma)
Saulius Pilkauskas
(UAB "Eurotox")
Ingrida Jankauskienė
(UAB "Kestinga")
Stefanija Baginskienė
(UAB "Auktora")
Gražina Vanagienė
(G. Vanagienės įmonė)
Pranas Žimkus
(UAB "Žimpra")
Gintaras Sabeckis
(UAB "Ginsa")

 

 

Dabartinis prezidentas:Mantas Vaškys

Asociacijos nariai mano, kad prielaidas apskrities ekonominei plėtrai gali sukurti tik asocijuotas, partneryste ir daugiašaliais interesais pagrįstas verslas. Telšių smulkiųjų verslininkų asociacija – tai lanksti, pasiruošusi taikyti įvairiausias inovacijas, dirbanti savo kraštui struktūra.