Smulkūs verslininkai ieško galimybių verslui plėsti

Kiekvieno mėnėsio paskutinį antradienį vyksta Telšių smulkiųjų verslininkų asociacijos narių susirinkimai, į kuriuos renkasi per 60 asociacijos narių aptarti verslo problemų, susipažinti su naujais teisės aktais, jų pakeitimais, prisiminti primirštas verslo vadybos teorijas ar dokumentų rengimo reikalavimus. Į susirinkimus kviečiami valstybės institucijų vadovai, kuriems verslininkai pateikia jiems aktualius klausymus. Glaudžiai bendradarbiaujama su rajono savivaldybe, su kuria sudaryta bendradarbiavimo sutartis.

 Šio antradienio vakarą rajono smulkieji verslininkai rinkosi Stefanijos Baginskienės svečių namuose "Pas Stefą", kur įvyko susitikimas su Klaipėdos pramonės, prekybos ir amatų rūmų vadovais.

Klaipėdos pramonės, prekybos ir amatų rūmų užsienio ryšių skyriaus projekto vadovė Lina Mockutė sveikino smulkiuosius verslininkus susibūrusius į asociaciją, nes, jos teigimu, mažoms įmonėms tai labai naudinga. Susirinkime ji išsamiai pasakojo apie Europos verslo ir inovacijų tinklą. Pristatė klaipėdos pramonės, prekybos ir amatų veiklą, supažindino su ES paramos programomis. Nurodė, kokiais konkrečiais klausimais jie galės padėti asociacijos nariams. Tai: padės rasti verslo partnerius užsienyje, plėtoti tarpvalstybinį verslą, patars, kaip gauti paramą naujovių diegimo verslui ir rizikai finansuoti, surengs susitikimus su verslo partneriais, padės ir patars dėl paskolų ir rizikos kapitalo, dalyvavimo ES finansuojamuose programose, teiks konsultacijas dėl intelektualinės teisės, kvies į organizuojamas verslo misijas, išvykas, parodas, konferencijas, seminarus.

Susirinkime pasirašyta bendradarbiavimo tarp Telšių smulkiųjų verslininkų ir Klaipėdos pramonės, prekybos ir amatų rūmų sutartis.