Telšių rajono smulkiųjų verslininkų asociacijos narių susirinkimas

Kviečiame visus asociacijos narius į paskutinį šiais metais narių susirinkimą.

Susirinkime aptarsime: 

  1. Telšių rajono smulkiųjų verslininkų asociacijos veiklos rezultatus už 2008 metus
  2. Užsibrėžtų tikslų įgyvendinimas
  3. Vykdyti seminarai ir mokymai 2008 metais ir kokie planuojami 2009 metais
  4. Kokie siųlymai buvo teikti Seimui ir kokie rezultatai
  5. Naujausios teisinės informacijos aptarimas
  6. Konsultacijos teisiniais ir ekonomikos klausimais
  7. ES struktūrinių fondų paramos lėšų įsisavinimas